شرکت آفا طب

شرکت رایانه گستر ناهید

شرکت آفا طب با استمداد از الطاف الهی در بهار سال 1381خورشيدی با هدف خدمت به جامعه پزشکی بر مبنای راستی و صداقت، به طور عملی کار خود را شروع کرده است.

در راستای تحقق این هدف، کارشناسان و متخصصين شرکت با صرف ساعت ها فعاليت کارشناسی و برگزاری جلسات تحقيقی، در زمينه‌های بالينی و تکنيکی، حضور و شرکت در نمايشگاهها، کنفرانسها و کنگره‌های معتبر خارجی و داخلی، تنها نمايندگی کارخانجاتی را پذيرفته است که دارای تاييديه‌های بين المللی ISO و CE و FDA و … بوده و با شرايط اقليمی و اجتماعی ايران و نياز متخصصان کشور، تناسب کامل داشته باشد.

همچنين اين شرکت جهت جلوگيری از خروج بيش از حد ارز از کشور اقدام به طراحی و توليد برخی از دستگاه‌ها نموده است و به علت کيفيت بسيار بالا و کاربرد بسيار مناسب، به سبب طراحی کارشناسی شده و رابطه نزديک با مراکز درمانی و بررسی نتايج کلينيکی سيستمهای مشابه و نياز پزشکان، در چند نمونه قادر به کسب بيشترين بازار در ايران و برخی از کشورها شده است. شرکت آفا طب پس از طی چند سال فعاليت بی وقفه، اميدوار است به اهداف خود که گزينش بهترين، پيشرفته‌ترين و در عين حال با صرفه‌ترين سيستمها بوده، رسيده باشد.

افزودن یک نظر