آیا می توانید ایمیل تبلیغاتی خود را تنظیم نمایید

آیا می توانید ایمیل تبلیغاتی خود را طوری تنظیم نمایید که هر ۳ دقیقه یکی ارسال شود تا اسپم تشخیص داده نشود؟ و آیا می توانید متن های از قبل تعریف شده را برای مشتریان خود ایمیل نمایید؟

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.