آیا می توانید تنظیم کنید وقتی تماسی برقرار می شود

آیا می توانید تنظیم کنید وقتی تماسی برقرار می شود عکس تماس گیرنده بصورت تصویری و اسم او بصورت صوتی برای شما پخش گردد؟

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.