امکان تعریف کارتابل برای زمانبندی کارها

امکان کارتابل یا یادآوری کارها و وظائف یکی از مهمترین قسمت هایی است که بایستی هر نرم افزار CRM آن را داشته باشد. و با توجه به اهمیت فراوان زمانبندی و یادآوری کارها طراحان نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان P30Office بخشی را بعنوان مدیریت زمانبندی و کارها در نظر گرفته اند که تمامی نیازهای بخش زمانبندی و یادآوری مشتریان و کاربران نرم افزار را برطرف نموده امکانات بیشماری را در اختبار آنان قرار می دهد.

 

برخی از امکانات بخش کارتابل بشرح زیر می باشد:

  • امکان درج وظیفه و کار برای کارمندان
  • امکان تعیین مهلت اجرا برای هر کار
  • امکان مشخص کردن نتیجه کار و ارجاع آن برای فرستنده
  • امکان لینک شدن به یک اتوماسیون

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.