اگر تماسی موکول به آینده شد

اگر تماسی موکول به آینده شد آیا نرم افزاری دارید که در آن روز به شما یادآوری نماید؟ چه کسی پیام را برای شما گذاشته؟ و در چه رابطه بوده است؟

سیستم پیگیری:

یکی از موضوعات مهم در بحث فروش پیگیری به موقع و منظم مشتری است. چون که این احساس را به او القا می کند که فراموش نشده است و نشان دهنده این است که در سازمان
شما نظم و انضباط سازمانی برقرار است. به همین منظور در نرم افزار پی سی آفیس ابزارهایی مانند:

  • اتوماسیون
  • کارتابل
  • ثبت نکته
  • لیست
  • فیلد تاریخ

در نظر گرفته شده است تا با استفاده از آن ها بتوانید همیشه از مواردی که نیاز به پیگیری دارند مطلع باشید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.