تعریف اتوماسیون و تعیین نوع آن

یکی از بخش های مرتبط با بحث زمانبندی و اجرای خودکار و اتوماتیک کار ها بخش تعریف اتوماسیون می باشد که با قسمت کارتابل برنامه همگام می باشد. به این صورت که وقتی کارتابلی در برنامه تنظیم می گردد، بوسیله اتوماسیون نحوه انجام کار صورت می پذیرد که این کار می تواند به روش های گوناگونی که در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان پی سی آفیس در نظر گرفته شده است انجام می پذیرد.

  • الحاق به کارتابل برای یادآوری کارهای روزمره برای فرد یا از طریق مدیر سیستم برای سایر پرسنل

  • امکان ارتباط با فیلدهای تاریخ و ارسال خودکار ایمیل، پیام کوتاه و یا پیام برای کاربران یا مشتریان

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.