تعریف و مدیریت ارتباط بین پرونده ها

تعریف و مدیریت ارتباط بین پرونده ها بدین صورت که پرونده X با پرونده Y دارای ارتباط از انواع مختلفی مانند: همکار، کارمند، کارفرما، مشتری، شرکت تابعه، شرکت مادر، خویشاوندی و موارد مختلفی که توسط مدیر سیستم می تواند تعریف شود و به پرونده ها نسبت داده شود.

مدیریت ارتباط بین پرونده ها در نرم افزار های CRM از اهمیت بالایی برخوردار می باشد بدلیل اینکه این بخش یک چارت انتزاعی ارتباطی بین سازمان ها، شرکتها و کسب و کارهای مختلف را در اختیار مدیر سیستم و کاربران نرم افزار قرار می دهد و با طی زمان و تکمیل شدن اطلاعات سیستم این قسمت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.