تماس های ارسالی و دریافتی

  • قابلیت نمایش اطلاعات تماس های ارسالی و دریافتی روزانه از قبیل تماس گیرنده، تاریخ، ساعت، کد مشتری، شماره، کد مخابراتی، مدت تماس، نام خط، شماره داخلی.

  • قابلیت فیلتر نمودن تمام اطلاعاتی که در مورد اول ذکر شد بعلاوه فیلدهای دلخواه مانند نام بازاریاب، منطقه مشتری و …. (ستونهای دلخواه)

  • نمودار تماس های ارسالی و دریافتی با قابلیت تعیین محور عمودی و افقی توسط کاربر و چاپ آن

  • مشاهده سابقه تماس های هر پرونده با کلیک روی پرونده

  • فیلتر تماس ها بر اساس فیلد های دلخواه مانند: نام بازاریاب، منطقه مشتری، کالای خریداری شده و هر آنچه کاربر تنظیم نماید.

  • قابلیت تصحیح شماره هایی که در اثر اشتباه پالس های مخابراتی چند عدد آن کم یا زیاد افتاده.

  • قابلیت دیدن تعداد تماس های روزانه داخل کادر جدا.

  • ثبت نکته های گفته شده در مکالمه برای هر تماس و تعیین پرچم های رنگی برای آنها.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.