تنظیمات مخابراتی

*نکته: برای انجام تنظیمات این قسمت برنامه باید در حالت شروع سرویس باشد.

  1. در قسمت “شهر و کشور جاری”، شهر و کشوری که در آن قرار دارید را انتخاب نمایید.
  2. در کادر “کد شروع موبایل” از آنجا که شماره های موبایل در ایران بعد از صفر با عدد ۹ شروع می شود عدد ۹ را وارد نمایید.
  3. در کادر “اندازه شماره های موبایل” عدد ۱۰ را وارد نمایید.
  4. در کادرهای “عنوان پیشفرض موبایل” و “عنوان پیشفرض تلفن های ثابت” عنوان دلخواه خود را وارد نمایید.
  5. در قسمت نام گذاری خطوط مخابراتی می توانید به دلخواه خطوط تلفن ثابت خود را نام گذاری نمایید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.