تنظیم Firewall برای باز کردن پورت نرم افزار

اگر فایروال ویندوز سیستم سرور فعال است ، باید در فایروال ویندوز دو مجوز (rule) برای رنج پورت ۱۹۰۰۰ تا ۱۹۰۱۰ که ربوط به نرم افزار پی سی آفیس می باشد و دو مجوز دیگر برای رنج پورت ۱۴۳۳ تا ۱۴۳۴ که مربوط به نرم افزار Microsoft SQL Server است ایجاد نمایید. برای این کار ابتدا Windows Firewall with Advanced Security را اجرا نمایید .( برای پیدا کردن آن می توانید از کادر جستجوی منوی Start استفاده نمایید)

ابتدا از کادر سمت چپ پنجره قسمت ”Inbound Rule“ را انتخاب نمایید و سپس از کادر سمت راست پنجره بر روی گزینهء ”New Rule” کلیک نمایید تا پنجرهء مربوط به ایجاد قانون جدید باز شود.

در پنجرهء جدید از بین حالت های موجود گزینهء “Port” را انتخاب نموده و بر روی “Next” کلیک نمایید.

اگر فایروال ویندوز سیستم سرور فعال است، باید در فایروال ویندوز دو مجوز (rule) برای رنج پورت ۱۹۰۰۰ تا ۱۹۰۱۰ که ربوط به نرم افزار پی سی آفیس می باشد و دو مجوز دیگر برای رنج پورت ۱۴۳۳ تا ۱۴۳۴ که مربوط به نرم افزار Microsoft SQL Server است ایجاد نمایید. برای این کار ابتدا Windows Firewall with Advanced Security را اجرا نمایید .( برای پیدا کردن آن می توانید از کادر جستجوی منوی Start استفاده نمایید)

در مرحلهء بعد گزینهء “Allow the connection” را انتخاب نموده و سپس بر روی “Next” کلیک نمایید.

در مرحلهء بعد هر سه گزینه را فعال نموده و بر روی “Next” کلیک نمایید.

در مرحلهء بعد در کادر “Name” یک نام دلخواه وارد نمایید. مانند “P30OfficeInbound”.سپس بر روی “Finish” کلیک نمایید تا مراحل این قسمت به پایان برسد.

سپس قسمت “Outbound Rule” را انتخاب نموده و از کادر سمت راست مجدداََ روی “New Rule” کلیک نمایید و سپس مراحل بالا را مجدداََ برای این قسمت نیز انجام دهید. سپس همین مراحل را این بار برای پورت ۱۴۳۳-۱۴۳۴ انجام دهید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.