تهیه ی نسخه ی پشتیبانی از پایگاه داده (Backup)

برای تهیهء نسخه پشتیبان از دیتابیس خود، در کامپیوتر سرور نرم افزار پی سی آفیس کنترل پنل پی س آفیس را اجرا کنید و سپس به قسمت “پایگاه داده” مراجعه نمایید. با فعال کردن جعبه انتخاب “بصورت اتوماتیک” نرم افزار پی سی آفیس به طور خودکار در زمانهایی که تعیین نموده اید اقدام به تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه اطلاعات شما می کند. همچنین می توانید با اجرای فرمان “تهیه نسخه پشتیبانی” بصورت دستی اقدام به تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه اطلاعات خود نمایید. (برای تهیه نسخه پشتیبان بصورت دستی، نرم افزار باید در حالت توقف سرویس باشد)

نسخه های پشتیبانی تهیه شده در پوشهء پیشفرض نرم افزار Microsoft SQL Server با پسوند .bak ذخیره می شوند که آدرس آن در ذیل این مطلب آورده شده است.

C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10_50.MSSQLSERVERMSSQLBackup

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.