ثبت نکته: چند درصد از تماس ها منجر به سفارش شده؟

آیا می دانید در پایان هر روز چند درصد از تماس های سازمان منجر به سفارش شده؟ چند تا اعلام قیمت بوده؟ چند تا اقوام و دوستان بوده؟ و چند تای آنان موکول به آینده شده؟

ثبت نکته:

با استفاده از امکان ثبت نکته در نرم افزار پی سی آفیس می توان برای هر تماسی که انجام می شود، متن کوتاهی به عنوان نکته یا یادداشت اختصاص داد. در این صورت هر وقت شما یا سایر کاربران سابقه تماس های انجام شده با مشتری را بررسی می کنید، از خلاصه صحبت های انجام شده اطلاع پیدا می کنید و از روند مکالمات مطلع می شوید. همچنین این امکان برای شما فراهم شده که در هنگام ثبت نکته برای تماس یک پرچم از بین پنج پرچم رنگی یک را برای تماس مورد نظر انتخاب کنید و به این وسیله نتیجه یا موضوع تماس ها را دسته بندی کنید. در صورت علامت گذاری تماس ها به وسیله پرچم ها می توانید پرچم ها را فیلتر کنید و به این صورت گزارشی از تماس های خود تهیه نمایید. به عنوان مثال اگر برای تماس هایی که منجر به فروش محصول شده پرچم سبز قرار دهید می توانید تماس هایی که با پرچم سبز علامت گذاری شده را فیلتر نمایید و تعداد تماس های منجر به فروش خود را به دست آورید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.