حفظ ارتباط با مشتریان

آیا می دانید کدام یک از مشتریان شما چندین ماه است هیچ ارتباطی شامل تلفن، فکس، پیامک، ایمیل با شما نداشته اند؟ علت قطع ارتباط آنان چه بوده است؟

به همان میزان که جذب مشتری جدید برای سازمان ها مهم است، حفظ مشتریان پیشین نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. و این مسئله با توجه به افزایش رقابت که باعث کاهش وفاداری مشتری شده است، هر روز دشوار تر از گذشته شده است.

به همین دلیل امروزه استفاده از ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتری به طور چشمگیری در همه کسب و کارها برای حفظ ارتباط با مشتریان در فضای رقابتی عصر حاضر مورد توجه قرار گرفته است.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.