داشبورد و نمودارهای تحلیلی

بخش داشبورد مربوط به نمایش نمودار های تحلیلی و همچنین دوره ای مربوط به پرونده ها و تماس هایی که در برنامه ثبت و ضبط گردیده اند می باشد این بخش به مدیران و تحلیل گران سیستم اطلاعات مفیدی از نحوه کارکرد و میزان تاثیر گزاری افراد و بخش های مختلف در کسب و کار ارائه می دهد.

 

از امکانات مختلف بخش داشبورد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • آمار تعدادی و نموداری ثبت پرونده ها
  • آمار تعدادی و نموداری دسته های مختلف
  • آمار تعدادی و نموداری تماس های ارسالی و دریافتی
  • امکان تهیه نمودار در دوره های زمانی مختلف روز، ماه و سال
  • امکان تهیه نسخه چاپی از نمودار های رسم شده در نرم افزار

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.