سطح دسترسی کاربران

نرم افزار پی سی آفیس به گونه ای طراحی گردیده که مدیریت آن بتواند برای تمامی بخش ها سطح دسترسی کاربران تعریف کند و برای همین منظور بخشی تحت عنوان مدیریت کاربران در نظر گرفته شده که در آن می توان تمامی قسمت های موجود در نرم افزار را به دلخواه محدود کرده و یا مجوز دسترسی برای آن صادر کرد و برای هر کاربر می توان بیش از یک سطح دسترسی تعیین نمود.

از ویژگی های بخش سطح دسترسی کاربران می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • قابلیت تعیین سطوح دسترسی در تمامی قسمت ها
  • ایجاد سطوح دسترسی برای هر دسته از پرونده ها
  • قابلیت تعیین سطح دسترسی برای اطلاعات پرونده ها
  • قابلیت تعیین دسترسی نمایش، ویرایش و حذف برای فرم ها
  • تعیین سطح دسترسی برای خط تلفن شخصی مدیر سازمان
  • تعیین سطح دسترسی برای ایمیل ها
  • قابلیت تعیین سطح دسترسی برای تماسها

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.