شرکت پل دراگ استور

شرکت پل دراگ استور مانند یک پل ارتباطی میان تمام اصناف مربوط به داروی کشور می باشد. و در تمام زمینه های حوزه دارو از جمله خدمان حقوقی، مشاوره، تجهیزات و غیره به مشتریان خود از جمله داروخانه ها، داروسازان، واحد های تولیدی، تامین کنندگان دارو و مواد اولیه خدمات رسانی می کند.

گروه پل دراگ استور در موارد زیر مشاوره می دهد:

الف: داروخانه

 • آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه
 • راه اندازی داروخانه و دکوراسیون
 • قراردادهای داخلی و خارجی داروخانه

ب: کارخانه های داروسازی , آرایشی بهداشتی و صنایع غذایی :

  • تأسیس و راه اندازی
  • ماشین آلات
  • تعمیرات و نگهداری ماشین آلات
  • تعویض و نوسازی خط تولید

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.