فیلد لیست: نحوه ایجاد فیلد لیست

فیلد لیست

یکی از فیلد های پر کاربرد برنامه فیلد “لیست” است. خاصیت این فیلد این است که میتواند مانند یک گروه، خودش شامل چندین فیلد مختلف باشد که در صورت نیاز به مراتب آن را تکرار کرد. مانند زمانی که میخواهیم اطلاعات شماره حساب را جمع آوری کنیم. برای این کار نیاز به فیلد های مختلفی مثل نام صاحب حساب، نوع حساب، شماره کارت، شماره شبا، بانک و … داریم که اگر بخواهیم این فیلد ها را به صورت جداگانه در فرم قرار دهیم، اطلاعات پراکنده می شود و فقط می توان مشخصات یک شماره حساب را ثبت کرد و عملیات گزارش گیری از این اطلاعات دشوارتر می شود. پس بهترین گزینه برای جمع آوری اطلاعاتی مثل شماره حساب ساختن “لیست شماره حساب” است.

برای ساختن لیست باید سه مرحله را طی کنیم

ساختن گروه لیست به همراه فیلدهای مورد نیاز

یک فرم به نام لیست ها می سازیم و در آن برای هر لیستی که میخواهیم یک گروه ایجاد میکنیم. (برای جلوگیری از پراکندگی جدول لیست ها پیشنهاد می شود همه ی لیست ها در یک فرم ایجاد شود) پس برای شماره حساب یک گروه با نام دلخواه (حساب بانکی) می سازیم و در آن فیلد های جدید را بر اساس نیاز به صورت زیر ایجاد میکنیم:

عنوان : نام صاحب حساب نوع فیلد : متن ساده
عنوان : نوع حساب نوع فیلد : متن تک انتخابی
عنوان : نام بانک نوع فیلد : متن تک انتخابی
عنوان : شماره حساب نوع فیلد : متن ساده
عنوان : شماره کارت نوع فیلد : متن ساده
عنوان : توضیحات نوع فیلد : متن ساده
وارد کردن اطلاعات لیست در فهرست لیست ها

بعد از اینکه جدول لیست را ساختیم لازم است ارتباطی بین گروه و فرمی که لیست در آن ساخته شده است برقرار کنیم . برای این کار به قسمت “جداول پایه” می رویم. در بخش لیست ها برروی جدید کلیک میکنیم در پنجره اطلاعات لیست فرم و گروه لیست را مشخص می کنیم. به عنوان مثال برای لیست شماره حساب، فرم را لیست ها انتخاب میکنیم و گروه را حساب بانکی.

  1. ساختن فیلد لیست در فرم مورد نظر

باید در فرمی که می خواهیم یک فیلد از نوع لیست بسازیم. به عنوان مثال می خواهیم لیست شماره حساب را در فرم کارکنان قرار دهیم و استفاده کنیم پس باید یک فیلد از نوع لیست با عنوان شماره حساب بسازیم.

برای این کار به قسمت “مدیریت فرم ها” می رویم در فرم و گروه مورد نظر (کارکنان) فیلد جدید لیست را می سازیمو در آخر در پنل سمت چپ از میان فهرست لیست ها، لیست شماره حساب را انتخاب میکنیم. با این کار لیست شماره حساب به فرم کارکنان اضافه میشود.

لیست شماره حساب ها به فرم “پرسنل” به شکل زیر اضافه شده است. مثل پرونده مصطفی نوباغی

اکنون میتوان در این لیست برای اطلاعات حساب مختلف این پرونده، رکوردهای مجزا ایجاد کرد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.