قسمت آدرس

می دانید چند درصد از مشتریان شما مربوط به تهران یا سایر شهر ها می باشند؟ یا می دانید در کدام منطقه از تهران بیشترین مشتری را جذب نموده اید؟ آیا نقاط این مشتریان را روی نقشه تهران دارید؟

قسمت آدرس:

شما علاوه بر اینکه می توانید در نرم افزار پی سی آفیس، آدرس های مربوط به پرونده را ثبت کنید و بعدا به آن مراجعه کنید یا در قسمت جستجو آدرسی را جستجو نمایید، می توانید با استفاده از ستون های قسمت آدرس، از آدرس ها گزارش آماری تهیه کنید. امکان دیگری که نرم افزار پی سی آفیس در قسمت آدرس به شما می دهد، علامت گذاری محل آدرس روی نقشه است.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.