قسمت ارسال و دریافت ایمیل

در این قسمت می توانید ایمیل های خود را مدیریت نمایید، ایمیل های دریافتی را مشاهده نمایید و اقدام به ارسال ایمیل نمایید.

در سمت راست پنجره می توانید حساب های مختلف ایمیل را که برای اتصال به نرم افزار تنظیم نموده اید مشاهده نمایید و قسمت ایمیل های ارسالی و یا در یافتی را مشاهده و انتخاب کنید. در قسمت وسط پنجره لیست ایمیل ها نمایش داده می شود و پس از انتخاب یک ایمیل متن آن در سمت چپ پنجره به نمایش درمی آید.

ارسال ایمیل جدید:

برای ارسال ایمیل جدید ابتدا از نوار ابزار بر روی “ارسال جدید”   کلیک نمایید تا پنجرهء ارسال ایمیل باز شود. در پنجرهء باز شده در اولین کادر ایمیلی که قصد دارید از طریق آن اقدام به ارسال ایمیل کنید را انتخاب کنید سپس در کادر “موضوع” (subject) موضوع ایمیل خود را وارد نمایید. سپس در قسمت “ارسال به” آدرس های دریافت کنندگان را مشخص نمایید. سپس می توانید در قسمت “تنظیمات” زمان ارسال را مشخص کنید.

سپس به سربرگ “ضمائم” رفته و فایل های مورد نظر را ضمیمه نمایید.

سپس به سربرگ “بدنه” بروید. متن ایمیل خود را می بایست د راین قسمت وارد نمایید. از منوی قالب، قالب مورد نظر خود را انتخاب نمایید و اگر قالب مناسبی وجود نداشته باشد می توانید با استفاده از دکمهء “قالب جدید” اقدام به ایجاد قالب مورد نظر نمایید.

برای ایجاد قالب جدید پس از کلیک بر روی دکمهء “قالب جدید”  کلیک نمایید و در پنجرهء باز شده در کادر “عنوان”، عنوان دلخواه را وارد نمایید. سپس در کادر بعدی متن ایمیل خود را وارد کنید و با استفاده از برچسب های HTML قالب دلخواه را ایجاد نمایید. سپس بر روی تایید کلیک نمایید.

پس از ایجاد قالب مورد نظر برای مشاهدهء نتیجه ی کار به سربرگ “پیش نمایش” مراجعه کنید.

پس از ایجاد قالب مورد نظر برای مشاهدهء نتیجه ی کار به سربرگ “پیش نمایش” مراجعه کنید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.