قسمت ارسال و دریافت پیامک

در این قسمت می توانید وضعیت ارسال و دریافت پیامک های خود را مشاهده کنید، همچنین اقدام به ارسال پیام کوتاه نمایید. اطلاعاتی که در این قسمت نمایش داده می شود شامل تاریخ ارسال یا دریافت، شماره پیامک، پرونده مربوط به شماره، کد پرونده و متن، وضعیت ارسال (موفق یا نا موفق) و متن پیامک می باشد.

مانند قسمت تماسها در اینجا نیز پیامک های ارسالی با رنگ صورتی و پیامک های دریافتی با رنگ سبز نمایش داده می شود.

وضعیت پیامک ها:

پس از ارسال و یا دریافت یک پیام کوتاه، در ستون وضعیت، آخرین وضعیت پیام شما با دایره های رنگی مشخص می شود که در پایین توضیحات هر کدام آورده شده است.

دایره سبز :

دایره سبز رنگ به معنای ارسال موفقیت آمیز پیام کوتاه می باشد. (مانند حالت Delivery Report)

دایره طوسی :

دایره طوسی یعنی پیام شما از طرف مرکز پیام ارسال شده است اما هنوز مشخص نیست توسط مخاطب مورد نظر دریافت شده باشد. (یعنی اپراتور پیام را ارسال کرده اما Delivery آن هنوز نیامده است. البته در بیشتر مواقع پیامک به دست مخاطب رسیده)

دایره قرمز:

دایره قرمز به معنای ارسال ناموفق پیام کوتاه می باشد. (مهمترین دلیل ارسال ناموفق پیام کوتاه این است که بیشتر مخاطبان اقدام به مسدود کردن پیامک های تجاری روی خط تلفن همراه خود می نمایند.)

دایره سفید:

دایره سفید تنها مربوط به پیامک های دریافتی می باشد و مقابل تمام پیامک های دریافتی قرار می گیرد.

ارسال پیامک جدید:

ابتدا از نوار ابزار روی دکمهء “جدید”  کلیک نمایید تا پنجره ارسال پیامک باز شود.

همچنین برای ارسال پیامک به یک یا چند پرونده خاص می توانید با مراجعه به قسمت “پرونده” پرونده یا پرونده های مورد نظر خود را انتخاب کنید و روی آنها راست کلیک نمایید و از منوی باز شده گزینهء “ارسال پیامک” را انتخاب نمایید تا پنجره ارسال پیامک باز شود.

در پنجرهء باز شده ابتدا دریافت کنندگان پیامک را با استفاده از گزینه های موجود انتخاب نمایید و سپس روی دکمهء “مرحلهء بعد” کلیک نمایید.

در مرحلهء بعدی آمار کلی از تعداد دریافت کنندگان به همراه لیست دریافت کنندگان به همراه مشخصات هر کدام نمایش داده می شود که می توانید با غیر فعال کردن چک باکس کنار هر پرونده، ارسال پیامک به آن شماره را لغو کنید. پس از بررسی این قسمت روی دکمهء “مرحلهء بعد” کلیک نمایید.

در مرحلهء بعد می بایست متن پیامک خود را مشخص نمایید. می توانید در کادر سمت راست متن مورد نظر را تایپ کنید. همچنین در کادر وسط می توانید متن هایی که استفادهء زیادی دارند را به عنوان پیش نویس ذخیره نمایید و مورد استفاده قرار دهید. برای انتخاب یکی از متن های پیش نویس باید دکمهء Shift را نگه داشته و روی متن مورد نظر دابل کلیک نمایید تا متن پیش نویس به کادر سمت راست اضافه شود. پس از وارد کردن متن مورد نظر روی دکمهء “مرحلهء بعد” کلیک نمایید.

در مرحلهء آخر پس از کلیک بر روی دکمهء “ارسال” پیامک ها ارسال می شود. اما اگر مایل باشید می توانید با تغییر تاریخ و ساعت ارسال، پیامک های خود را با تاخیر بفرستید

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.