مدیریت ارسال و دریافت ایمیل

ارسال و دریافت ایمیل یکی از راه های ارتباطی و پرکاربرد برای در زمینه ارتباطات و ارسال و دریافت مرسولات و همچنین فایل ها بصورت رایگان می باشد و طراحان نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری پی سی آفیس برای بهره مندی مشتریان از این تکنولوژی بخشی را بصورت اختصاصی و جامع جهت مدیریت ارسال و دریافت ایمیل در نظر گرفته اند.

برخی از قابلیت های مدیریت ارسال و دریافت ایمیل به شرح ذیل می باشد:

  • قابلیت تنظیم ایمیل های مختلف در برنامه از طریق POP3 وSMTP
  • قابلیت ارسال و دریافت ایمیل از درون برنامه
  • ارسال تکی ،گروهی ویا ارسال به بانک های ایمیل
  • قابلیت زمانبندی جهت ارسال
  • امکان طراحی ایمیل با استفاده از HTML
  • گنجاندن فیلد های پرونده ها داخل متن ایمیل (بعنوان مثال هر ایمیل به نام مشتری ارسال شود)
  • قابلیت اضافه نمودن ضمائم یا فایلهای درون پرونده ها به ایمیل
  • مشاهده ایمیل های ارسالی و دریافتی به هر پرونده
  • تعیین سطوح دسترسی برای هر ایمیل

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.