نمایش دهنده لحظه ای Popup

نمایش دهنده لحظه ای Popup در لحظه ای که تماس گرفته می شود به صورتی که تا تماس برقرار می شود بصورت یک کادر مجزا اطلاعاتی از قبیل زمان، نام مشتری، کد مشتری، با کدام خط ارتباط برقرار شده، نام ثبت کننده پرونده، امروز چندمین بار است این شماره تماس می گیرد؟ کلا چندمین بار است این شخص تماس می گیرد؟ و آخرین بار چند روز پیش بوده؟

  • قابلیت ثبت نکته درPopup و یا ثبت پرونده جدید همان لحظه.
  • قابلیت تنظیم نمایش تصویر پرونده ویا پخش صوت هنگام زنگ خوردن در Popup.
  • قابلیت تنظیم رنگ پاپ آپ برای هر کاربر.
  • قابلیت تنظیم فیلدهای دلخواه هر گروه جهت نمایش درPopup (ستونهای اختیاری). و هر اطلاعاتی که مشاهده آن در لحظه تماس ضروری می باشد را می توان تنظیم نمود. از قبیل (گروه مشتری، شماره اشتراک آن، نام محله آن و به طور کلی نمایش اطلاعات پرونده مشتری).

  • این Popup شامل تماس های ورودی، خروجی، مسدودی، یادآوری کارها و غیره می شود که تنظیم همه این موارد به عهده کاربر می باشد  (جزء ماژول های آینده می باشد).

  • نمایش پاپ آپ هنگام ارسال و دریافت ایمیل.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.